Denne siden vil bli en side som fremmer vanlige folks virke og arbeids hver dag, den er under utvikling!

Smedias.no

Vil bli en nettside som formidler, overnattinger, klikk på linken "Overnattinger" øverst på denne siden. Jeg også tilbyr digitalisering av super 8 filmer, dias og bilde negative, les mer med å klikke på linken "Digitalisering" øverst på denne siden.
Jeg vil også jobbe for å fremme vanlige menneskers hver dag og jobb, det skal om mulig være nesten fri for kjendiser eller andre offentlighets personer.
Dette gjelder jobber spesielt tidligere og nå seilende sjøfolk, og renholds arbeidere som hver dag henter all søppel vi kvitter oss med, også ikke minst helse arbeidere som står på hele døgnet for st vi skal være trygge og vite at de alltid stiller opp samme hvor og når.
Etter hvert vil min blogg "Steinars blogg" også bli tilgjengelig for alle, jeg kommer til å ta opp aktuelle temaer som omhandler som nevnt, vanlige folks hverdag og jobb, og ellers det som dere måtte ønske å ta opp

MegJeg heter, Steinar Sneve, daglig leder og alt mulig mann. Jeg ønsker og vil jobbe for å lage tv programmer som viser "oss" vanlige menneskers hver dag og jobb, de skal om mulig være nesten fri for kjendiser eller andre offentlighets personer. Min bakgrunn innen denne bransjen er "0" men jeg har en viss mening om hvordan det skal gjøres. Ellers har jeg en allsidig yrkes bakkgrunn, de første ca. 6 år som sjømann, etter at jeg ble far så fant jeg ut at jeg ville satse på å jobbe i nærheten av familie, slektninger og venner som jeg under min tid som sjømann hadde jeg for liten kontakt med dem. Min første jobb var som assisterende butikk sjef i en sports butikk i Oslo, der var jeg i ca. 3, 3 og et halvt år til denne ble nedlagt. Min neste jobb bli igjen i det maretime miljøet, jeg fikk jobb som montør av, temperatur følere og nivå kontroll på hoved motorene på skip og på motor fabrikken ti B&W i København, jobben førte også til mye reising, min på langt nær som min tid som sjømann. Jobben på B&W varte i ca en uke i måneden. Jobben førte meg til reiser til Tyskland, Hellas og den siste var til Dalian i Kina, der var vi i ca. tre uker. Etter Kinaturen i mai 1986 som gikk ut på å lære kinneserene i å gjøre "vår" jobb, fordi B&W flyttet produksjonen av skips motorer til dem. Nå startet jeg som selvstendig nærings drivende, jeg fikk kontakt med to firmaer, Juralco produserte, sikkerhets rullegitter, aluminiums profiler for trekant skilt master og gang baner med mer. Det andre firmaet Bjerve AS produserte ganske mye forskjellige produkter, det vil bli for langt å ta med alt. Men Per Bjerve, som nå er samboer med Grete Rohde var en ganske allsidig og oppfinnsom kar. Vi produserte og monterte blant annet den nedfellbare trappa på konge vogna til det som da hete NSB, vi hadde også flere andre jobber på kongevogna, som min sønn hjalp til med himlinga inne i salongen, vi justerte også "skjørtet" rundt hele vogna for å unngå unødvendig "pipe" lyder under kjøring, vi produserte også de første hjul bob vognene som ble brukt i den gamle OL bob banen under Lillehammer OL i 1994. Den siste tiden fikk jeg jobb hos det som da hete Aronsen mek. verksted, her drev vi med bygge konstruksjoner i stål, det var ombygging av blant annet gamle Rikshospitalet i Oslo med de påfølgende till bygg rundt dette. Etter en tid ble jeg anleggs bas og fikk ansvar for to bolig komplekser i tilknytning til gamle Rikshospitalet, også Pilestredet 38 og ombygginga av Gyldendalhuset i Sehesteds gate 4 Oslo, og utbygging av Lysaker stasjon, med mer. Nå er jeg pensjonist og prøver etter beste evne å holde meg aktiv på mange områder.

Siden 1800-tallet har Norge vært en stor sjøfartsnasjon, og mange nordmenn har hatt sitt arbeid til sjøs. Fra midten av 1800-tallet og fram til 1948 finnes fartsopplysninger om sjøfolk i utenriksfart i Sjøfolk fra 1800 tallet og frem til 1948!
Her i dette digitalarkivet finner dere mye informasjon om disse sjøfolkene Arkiv fra 1572 og helt frem til 1860 tallet
Over 3000 sjøfolk mistet livet på norske skip under krigen, 30.000 nordmenn og nesten like mange utlendinger seilte i den norske uteflåten under krigen. De norske skipene og sjøfolkene om bord ga et viktig bidrag til den allierte seieren. Men 2208 norske og 953 utenlandske sjøfolk mistet livet. En del sjøfolk fikk det vanskelig, og mange ble rett og slett glemt etter krigen, derfor vil jeg med dette programmet skipsfartens fortid og nåtid, hedre disse heltene.
Jeg har vært sjømann i noen år, og jeg opplever at vi som seilte på 50 til ca midten av 70 tallet ikke får den oppmerksomheten jeg synes vi fortjener. Jeg vil lage et program om den tiden da vi sørget for Norges viktigste valuta inntekts kilde som bygde opp den velferds stat vi har i dag. Og hva vi har betydd kan dere lese mer om her Og hva vi har betydd kan dere lese mer om her
Ren Hvorfor kan vi ikke være et samfunn som hyller renholderne? Som faktisk anerkjenner den tunge, slitsomme, og møkkete jobben de gjør for vårs andre hver eneste dag? Uttalelser fra noen renholds arbeidere, "vi føler oss lite verdsatt, selv om vi er en av de som trengs mest" Vi er lite fornøyde med dette. Med tanke på smittespredning, er renhold like viktig overalt. Alt fra sykehus, til bedrifter og butikker. Men hvor mange tenker egentlig på at renholdsarbeid er drita slitsomt? Hvor mange tenker egentlig på hvor utsatt disse arbeiderne er for skader i forbindelse med kjemikaliebruk, og hvor mange er egentlig klar over at det faktisk veldig ofte kreves fagbrev som renholder for å få en fast jobb som renholder? Renholdsarbeidere har altfor ofte bedritne arbeidsvillkår. I tillegg må de leve med fordommer- og stigma rundt “vaskedamerollen”. Uten dere hadde ikke leger kunnet drive praksis, advokater ta i mot klienter, eller ledere drive business. Tusen takk for at dere gidder og orker å stå på! Og vit at jobben deres er minst like viktig- egentlig mye viktigere enn de fleste andre jobber hvor de tjener mye bedre enn dere!
Copyright © S/medias All rights reserved 2018
Oss
Contact
Facebook
In cooperate with Desuvit AS